Академія
рекреаційних технологій і права

Висновок експертної комісії про підсумки чергової акредитаційної експертизи. Напрям підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність"

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення
акредитаційної експертизи з галузі знань 1801 «Специфічні категорії»
спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» освітньо - кваліфікаційного рівня «магістр» у Приватному вищому навчальному закладі «Академія рекреаційних технологій і права»

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи. Напрям підготовки 6.140103 'Туризм'