Академія
рекреаційних технологій і права

http://artip.lutsk.ua/files/temp/56c5a4d9810c2e9be3eac8a4bddc25f8/cead9589d7eb0877987511a7978d6159.jpg?
Студентське самоврядування  
Академії рекреаційних технологій і права
 
Студентське самоврядування  Академії рекреаційних технологій і права (далі– студентське самоврядування) покликане самостійно вирішувати усі питання студентського життя в межах компетенції, визначеної Положенням про студентське самоврядування.
         Основними завданнями студентського самоврядування є: 
·       сприяння формуванню у осіб, які навчаються, поваги до Батьківщини, почуттів національної свідомості, гідності, поваги до прав та свобод інших людей;
·       захист прав та інтересів осіб, які навчаються в академії;
·       сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності осіб, які навчаються в академії;
·       забезпечення виконанням студентами своїх обов’язків;
·       проведення соціологічного дослідження умов навчання в академії;
·       сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
·       співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, молодіжними організаціями;
·       сприяння працевлаштуванню випускників;
·       участь у вирішенні питань міжнародного обміну особами, які навчаються у вищих навчальних закладах;
·       організація студентського дозвілля та ін.
 Вищим представницьким органом студентського самоврядування академії є Студентська рада.
Студентська рада:
·       це об’єднання студентів. Об’єднання думок. Об’єднання ідей. Об’єднання навчальної і творчої справи. Об’єднання
різносторонніх, зовсім не схожих напрямків роботи;
·       це студенти. Студенти розумні, відповідальні, організовані, цілеспрямовані, амбітні, веселі. Студенти, котрі хочуть, можуть і вчаться організовувати, слухати, керувати;
·       це допомога. Допомога різностороння, але необхідна. Допомога студентам у вирішенні навчальних процесів, згуртуванні і організації роботи академічних груп, напрямів підготовки. Допомога викладачам у
пошуку спільної мови зі студентами. Допомога у створенні іміджу вузу;
·       це організація. Організація святкових подій, ділових зустрічей, інтелектуальних ігор, спортивних змагань і т.д. Організація дозвілля студентів. Організація свого майбутнього;
·       це ідеї. Ідеї, які вирують, витікають у проекти і реалізуються. Ідеї, від яких залежать студентські події;
·       це бажання. Бажання досягти успіху. Бажання працювати і отримувати від цього задоволення. Бажання бути в центрі уваги. Бажання вчитися. Бажання крокувати разом з часом;
·       це команда. Команда об’єднаних спільною метою, роботою, ідеєю, бажаннями.
http://artip.lutsk.ua/files/temp/f0ec99324602195600251fa69b56fa66/76edab3d3210638fa26624773fe7952f.jpg
 
До складу Студентської ради академії входять:
·       голова Студентської ради академії;
·       заступник голови Студентської ради академії з навчально-наукової роботи; 
·       заступник голови Студентської ради академії з організації дозвілля та морально-етичного
виховання;
·       фізоргакадемії;
·       секретар студентської ради академії.
 
Контакти: Голова Студентської ради – Ольга Климюк
Україна,43005 м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, Кабінет Студентської ради
 
Тел.: +38(098)28-04-28
Факс: +38(0332) 28-01-97